vô liêm sỉ
Ăn chặn quà cứu trợ, sự vô liêm sỉ đã lên một ‘tầm cao mới’