ts nguyễn đức kiên
Năm 2017 sẽ đảm bảo được giá trị của VND
Chịu đau thì sẽ đi xa
TS Nguyễn Đức Kiên: Thành lập ‘siêu ủy ban’ là việc phải làm
TS Nguyễn Đức Kiên: Ứng phó hạn, mặn đòi hỏi tư duy mới