ts nguyễn đức kiên
‘Chúng ta đang ở trong cỗ xe ASEAN và khó có chuyện trở thành người dẫn đường’
Năm 2017 sẽ đảm bảo được giá trị của VND
Chịu đau thì sẽ đi xa
TS Nguyễn Đức Kiên: Thành lập ‘siêu ủy ban’ là việc phải làm
TS Nguyễn Đức Kiên: Ứng phó hạn, mặn đòi hỏi tư duy mới