trường hải
Thị trường ôtô Việt Nam xác lập kỷ lục mới trong 20 năm qua
Tỷ lệ nội địa hóa ôtô cá nhân chỉ đạt 7-10%
‘Trường Hải đề xuất kinh doanh ôtô phải có điều kiện’