thẻ ngân hàng
Thẻ tín dụng có thể không được rút quá 5 triệu đồng mỗi ngày
Người Việt gia tăng sử dụng thẻ ngân hàng