taxi công nghệ
Có đòi được công bằng cho taxi trước Grab và Uber?
Thêm gần 2.000 nhân viên Vinasun thôi việc
Taxi muốn Thủ tướng thu phù hiệu Uber, Grab vượt quy hoạch
Phân tích: Cuộc chiến taxi nhìn từ ‘điều kiện kinh doanh’
TP.HCM: Số lượng xe Grab và Uber đã nhiều gấp đôi số lượng taxi
Vinasun cam kết bóc hết decal phản đối Uber và Grab trong ngày 10/10
Lãnh đạo Vinasun: Dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab là chủ trương của tài xế
Cuộc chiến taxi: lấy lợi ích của khách hàng làm trọng tâm
Cuộc chiến taxi:Lối nào cho Vinasun?
Bộ GTVT dừng cấp phép mới với loại hình taxi công nghệ như Uber, Grab