taxi công nghệ
Bộ GTVT dừng cấp phép mới với loại hình taxi công nghệ như Uber, Grab