tăng thuế vat
Không nên tăng thuế VAT
Lập luận ‘tăng VAT không ảnh hưởng đến người nghèo’ của Bộ Tài chính là phiến diện
Tăng thuế GTGT có phải là sự lựa chọn cuối cùng?
Nỗi lo oằn lưng ‘cõng’ chi phí nếu tăng thuế