tăng thuế gtgt
Không nên tăng thuế VAT
Tăng thuế có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế
Sao cứ nhè đầu dân nghèo mà đánh thuế?
Tăng thuế GTGT, người nghèo và nông thôn bị ảnh hưởng nặng nhất
Lo hàng hóa tăng giá
Lập luận ‘tăng VAT không ảnh hưởng đến người nghèo’ của Bộ Tài chính là phiến diện
Chuyện dài kỳ thất thu thuế
Tăng thuế: sao không nắm người có tóc?
Tăng thuế GTGT: Doanh nghiệp lo, chuyên gia phản ứng