tăng giá xăng
Lo hàng hóa tăng giá
Hà Nội bác phương án tăng cước vận tải ăn theo giá xăng
Giá xăng có thể tiếp tục tăng
Giá xăng giảm nhẹ
Tăng hơn 900 đồng mỗi lít, giá xăng RON 92 vượt 17.500 đồng
3 tháng xài hết 3.800 tỷ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu
Mỗi ngày Petrolimex ‘tiêu’ hết 10 tỷ đồng tiền quỹ bình ổn giá
Hôm nay, giá xăng có thể tăng 600 đồng/lít
Giá xăng tăng 670 đồng/lít