samsung display
Samsung Display dự định đầu tư thêm 2,5 tỷ USD vào Việt Nam