quỹ bình ổn giá
3 tháng xài hết 3.800 tỷ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu
Mỗi ngày Petrolimex ‘tiêu’ hết 10 tỷ đồng tiền quỹ bình ổn giá
Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư gần 4.000 tỷ đồng