ptt vương đình huệ
Khẩn trương trình Chính phủ phương án điều chỉnh giá điện
3 tỷ USD ‘đang bị chôn vùi’
Không làm phát sinh phí dịch vụ giáo dục, tiếp tục giảm phí BOT
Lúa gạo và hải sản Việt thua trên sân nhà vì dịch vụ logistics kém?
Lập Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương
Giảm 1% phí logistics, ĐBSCL tiết kiệm 2.000 tỷ đồng/năm
Logistics: Yếu tố cần và đủ để thúc đẩy ĐBSCL phát triển
Sắp đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
PTT Vương Đình Huệ thị sát 2 nhà máy thua lỗ của ngành Công Thương
Không lạm dụng tái cơ cấu để cứu DNNN làm ăn thua lỗ
Xử lý DNNN không công bố thông tin theo quy định
Bác đề xuất xóa, khoanh nợ hơn 14.000 tỷ đồng tiền thuế
Giảm 10-20% phí đường bộ với 4 nhóm phương tiện