nội địa hóa
Samsung: 201 nhà cung cấp Việt Nam, tỷ lệ nội địa hóa 57%
Có nên tiếp tục bảo hộ công nghiệp ô tô ‘nuôi mãi không lớn’?
Tỷ lệ nội địa hóa ôtô cá nhân chỉ đạt 7-10%