nhật ký trên những đôi giày
Tìm nơi vắng vẻ mướt xanh Sukau
Vơi chén quan hà nhớ Dương Quan xưa
Pha Taem, miền đá đơm bông
Chút duyên phai Kupang
Đẹp tuyệt trần đường lên miệt cao xứ Ấn
Cọ xoè ô che bóng đường Dawei
Bodhgaya – thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa
Ngó khỉ Hà Lan ở Sandakan
Đại Giác Tự âm vang lời tụng ca trong trẻo
Ngược dòng Irrawaddy những ngày giêng
Tết ướt Thingyan đậm tình xứ Miến
Phanom Rung ngày nắng xuân xuyên đền xưa
Sujata, làng mang tên thôn nữ cúng cháo sữa
Thành phố hoa Pyin Oo Lwin xứ Miến
Cổ thành Galle những ngày én đưa thoi
Lilajan những ngày xuân lạnh cạn khô
Bản Thái, xuân trên những triền sóng lá xanh
Sôi động những sới gà xứ vạn đảo
Lên núi Muối không nhặt muối
Xuân sớm trên miền sơn cước Kalimpong