nghĩa vụ bắt buộc
Vì sao có thông tin quy định hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc?