ngân sách
Không sử dụng chi thường xuyên với tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn
Lúng túng đầu tư công
7 tháng qua, Việt Nam đã vay vốn nước ngoài hơn 2,023 tỷ USD
Áp lực trả nợ tăng, Chính phủ đẩy mạnh vay đảo nợ
Đề xuất dùng ngân sách TPHCM để chống ngập sân bay
Bộ máy đang được… nuôi như thế nào?
Thuế môi trường và gót chân Achilles của ngân sách
Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ giúp tăng thu ngân sách
Năm 2016, ngân sách chi cho đi nước ngoài là 2.557 tỷ đồng
TPHCM cần 40 tỷ USD cho bảy chương trình đột phá
Dư nợ công Việt Nam khoảng 64,73%GDP
Vẫn còn hơn 15.000 tỷ đồng thuế nợ không có khả năng thu
​11 tháng, Chính phủ vay nợ gần 400.000 tỷ đồng
Lương công chức cao hay thấp?
Hơn 6,5 triệu người đang hưởng lương từ ngân sách
Năm 2017, tổng chi vẫn cao hơn tổng thu
HSBC: Việt Nam nên cổ phần hóa doanh nghiệp hạ tầng nhà nước
Sao lại dùng ngân sách để xử lý nợ xấu?
Đã đến lúc dùng ngân sách xử lý nợ xấu?
Bội chi ngân sách đã lên tới hơn 111.000 tỷ đồng