logistics
Xe container ‘còng lưng’ gánh phí
Thoresen muốn đầu tư hệ thống logictics tại cảng Cái Cui
Xin – cho và đột phá
Logistics: Doanh nghiệp ‘dày’, liên kết ‘mỏng’
Lúa gạo và hải sản Việt thua trên sân nhà vì dịch vụ logistics kém?
Siêu tàu container cập cảng Cái Mép
Giảm 1% phí logistics, ĐBSCL tiết kiệm 2.000 tỷ đồng/năm
Logistics: Yếu tố cần và đủ để thúc đẩy ĐBSCL phát triển
Chi phí logistics Việt Nam đắt đỏ nhất thế giới