kỷ lục mới
Thị trường ôtô Việt Nam xác lập kỷ lục mới trong 20 năm qua