họp quốc hội
‘Nhận trách nhiệm’ rồi… sao nữa?
Quốc hội chính thức khai mạc kỳ họp thứ 3
Rút 4 dự án luật khỏi chương trình xây dựng pháp luật kỳ họp thứ 3
Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về vụ Formosa, tình hình biển Đông
Thảm họa Formosa được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội