hạt điều
Việt Nam chỉ là xưởng gia công điều thế giới?
Xuất khẩu hạt điều dự kiến đạt 3,3 tỷ USD
Xuất khẩu ‘tỷ đô’, ngành điều vẫn lo vì phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu
‘Cứ hai hạt điều mà người Mỹ ăn, có một hạt điều mua từ VN’