giấy phép xây dựng
Nhà sai phép, không phép sẽ bị đập bỏ
Tháng 10, TP.HCM sẽ chính thức cấp phép xây dựng trực tuyến
TP.HCM thí điểm bỏ giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ
Thí điểm bỏ giấy phép xây dựng: bớt cơ hội ‘hành’ dân
Bộ Xây dựng cắt giảm 51% thủ tục hành chính về xây dựng
Giấy phép xây dựng tạm ở TPHCM dân có vui?