giấy phép con
Các ‘giấy phép con’ ngày càng tinh vi hơn
‘Vẫn có Bộ tiếp tục ban hành giấy phép con’
Giấy phép con vẫn nhiều quá
Nhập khẩu ôtô chính thức thành ngành kinh doanh có điều kiện
‘Không thể thiết kế pháp luật theo đòi hỏi của bất kỳ nhóm lợi ích nào’
Giấy phép con – nỗi ám ảnh triền miên
Các Bộ thỏa hiệp, doanh nghiệp ‘trần ai’
Thứ trưởng Công Thương: Nhiều giấy phép con ‘núp bóng’ quy hoạch
Hàng loạt cơ quan thúc Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư 20
Doanh nghiệp dệt may ‘kêu cứu’ vì thủ tục nhiêu khê
Bãi bỏ hàng loạt ‘giấy phép con’ trong lĩnh vực ngân hàng
Bộ KH-ĐT: Vướng mắc từ 6 thủ tục vẫn ‘hành’ DN
Các Nghị định về điều kiện kinh doanh: Lùi thời hạn đến 1/8?
Điều kiện nhập khẩu ô tô: DN ‘than khó’, Bộ Công Thương quyết giữ
Sắp hết thời công chức ngồi phòng lạnh ‘hành doanh nghiệp’?
Ba dạng điều kiện kinh doanh phải ‘khai tử’
Chính phủ truy đến cùng từng giấy phép ‘hành’ doanh nghiệp
Thủ tướng: Không bê nguyên thông tư cũ vào nghị định mới
Môi trường kinh doanh của VN sẽ minh bạch, tiên đoán được
Thủ tướng: ‘Kiên quyết xóa cho được lợi ích nhóm chi phối chính sách’