giá cà phê
Cà phê sẽ tiếp tục được giá trong năm 2017
Xuất khẩu cà phê tăng 25,6%, giá tăng gần 12.000 đồng/kg