đường sắt cao tốc
Năm 2019, Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Bắc – Nam
Vì sao chọn làm đường bộ cao tốc Bắc-Nam mà không phải đường sắt?
Sao lại phải nóng ruột làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam?
Khi tàu điện nhanh hơn cả máy bay
Dự kiến năm 2018 trình Quốc hội dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam
Vì sao Bộ GTVT muốn sớm đầu tư đường sắt cao tốc?
Indonesia chuẩn bị xây dựng dự án đường sắt cao tốc đầu tiên