đường sắt cao tốc bắc nam
Sao lại phải nóng ruột làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam?