dự án thép
Lấy ý kiến 7 Bộ về dự án thép 60.000 tỷ của Hòa Phát
Bộ Công Thương: Ưu tiên phát triển sản xuất thép tập trung ở vùng ven biển
Hiệp hội Thép lưu ý Bộ Công Thương, năm 2018 sẽ không quản thép bằng quy hoạch