doanh nghiệp nhà nước
Thành lập Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
‘Chặn cửa’ thất thoát đất vàng
Gần hết năm, cổ phần hóa DNNN chưa đạt 50% kế hoạch
Thoái vốn tại hàng loạt công ty, VNPT sẽ thu về hơn 1.000 tỷ đồng
Vẫn là chuyện cơ chế giám sát DNNN
Quân đội làm kinh tế cần rạch ròi, bình đẳng
Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia đã vượt giới hạn cho phép
Doanh nghiệp nhà nước: ‘cấp bách đổi mới’ đến bao giờ?
Phát triển kinh tế tư nhân: cần gắn kết cả 3 trụ cột
Vai trò kinh tế tư nhân nhìn từ cải cách thị trường điện
Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC
Thủ tướng đồng ý cho TPHCM giữ lại 67.000 tỷ sau cổ phần hóa
Sau 5 tháng, tiến độ cổ phần hóa-thoái vốn doanh nghiệp vẫn ì ạch
Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp
Cần ‘điểm trúng huyệt’ những chiêu trò chuyển giá
Tháo dỡ rào cản cho kinh tế tư nhân còn quá khó
Doanh nghiệp FDI thua lỗ chỉ sau doanh nghiệp nhà nước?
Cổ phần hóa DNNN cần thực chất hơn
Áp lực nợ công chưa ‘thấm’ tới các doanh nghiệp nhà nước
Ai trả nợ thay cho doanh nghiệp nhà nước?