doanh nghiệp nhà nước
Phát triển kinh tế tư nhân: cần gắn kết cả 3 trụ cột
Vai trò kinh tế tư nhân nhìn từ cải cách thị trường điện
Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC
Thủ tướng đồng ý cho TPHCM giữ lại 67.000 tỷ sau cổ phần hóa
Sau 5 tháng, tiến độ cổ phần hóa-thoái vốn doanh nghiệp vẫn ì ạch
Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp
Cần ‘điểm trúng huyệt’ những chiêu trò chuyển giá
Tháo dỡ rào cản cho kinh tế tư nhân còn quá khó
Doanh nghiệp FDI thua lỗ chỉ sau doanh nghiệp nhà nước?
Cổ phần hóa DNNN cần thực chất hơn
Áp lực nợ công chưa ‘thấm’ tới các doanh nghiệp nhà nước
Ai trả nợ thay cho doanh nghiệp nhà nước?
Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt gần 186.000 tỷ đồng
Bộ Xây dựng phải thoái hết vốn tại 10 tổng công ty trước năm 2019
Năm 2020 sẽ chỉ còn 103 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Công khai toàn bộ danh sách doanh nghiệp sắp cổ phần hóa
Thanh tra tài chính doanh nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT
Chịu đau thì sẽ đi xa
Bộ Tài chính mở rộng diện khoán xe công
Thoái vốn nhà nước và nỗi lo dòng vốn ngoại