doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp FDI thua lỗ chỉ sau doanh nghiệp nhà nước?
Cổ phần hóa DNNN cần thực chất hơn
Áp lực nợ công chưa ‘thấm’ tới các doanh nghiệp nhà nước
Ai trả nợ thay cho doanh nghiệp nhà nước?
Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt gần 186.000 tỷ đồng
Bộ Xây dựng phải thoái hết vốn tại 10 tổng công ty trước năm 2019
Năm 2020 sẽ chỉ còn 103 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Công khai toàn bộ danh sách doanh nghiệp sắp cổ phần hóa
Thanh tra tài chính doanh nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT
Chịu đau thì sẽ đi xa
Bộ Tài chính mở rộng diện khoán xe công
Thoái vốn nhà nước và nỗi lo dòng vốn ngoại
Giai đoạn 2011-2015: Không phát sinh DNNN kinh doanh thua lỗ lớn
Thủ tướng chỉ đạo bịt kẽ hở đất đai khi cổ phần hóa
Giải quyết nợ xấu từ gốc
Hà Nội sẽ cổ phần hóa 16 doanh nghiệp nhà nước
Sau 5 năm tái cơ cấu ‘ngân sách trầm trọng, nợ công tăng nhanh’
Kinh tế Trung Quốc và nguy cơ mang tính hệ thống
Sếp Doanh nghiệp Nhà nước phạm luật nhưng chưa ‘lạnh gáy’?
SCIC nói gì về thu nhập của lãnh đạo?