điều kiện kinh doanh
Bộ KH-ĐT kiến nghị Chính phủ bỏ gần 2.000 điều kiện kinh doanh
3 tỷ USD ‘chảy’ sang Mỹ và chuẩn OECD với điều kiện kinh doanh
Vì sao chi phí logistics tại Việt Nam gấp 3 Singapore?
Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra thông tin giấy phép con trói buộc doanh nghiệp logistics
Bộ Tài chính muốn bỏ hẳn một Nghị định về điều kiện kinh doanh
Hơn 5.000 ‘giấy phép con’
So sánh điều kiện kinh doanh của Uber, Grab và taxi truyền thống
Chính phủ ‘tuyên chiến’ với điều kiện kinh doanh: chuyện không đơn giản
Đã đến lúc khơi lại cuộc chiến với giấy phép con?
Tại sao cơ quan quản lý thích ‘bao đồng’?
3.407 giấy phép kinh doanh
Doanh nghiệp không chịu lớn hay lớn không nổi?
Các ‘giấy phép con’ ngày càng tinh vi hơn
Ngành công thương đạt kỷ lục với 700 điều kiện kinh doanh
Dự thảo điều kiện sản xuất ô tô can thiệp quyền tự do kinh doanh?
Bộ Công Thương muốn thêm điều kiện kiểm soát ngành ô tô
Khó thống kê chính xác điều kiện kinh doanh
‘Vẫn có Bộ tiếp tục ban hành giấy phép con’
Quan điểm trái chiều về dự thảo nghị định kinh doanh khí mới
Nhiều doanh nghiệp ‘chết tức tưởi’ sau Nghị định 19