điện than duyên hải
ĐBSCL: Cần hàng ngàn tỷ đồng cho hệ thống truyền tải điện
​Kiến nghị dừng các dự án nhiệt điện than
Bất an điện than Duyên Hải