công viên
Trả lại công viên cho dân, được không?
Xin đừng cắt bớt lá phổi của dân Sài Gòn
‘Ba mẹ ơi hãy cho con chút nắng!’