công chức
Bộ máy đang được… nuôi như thế nào?
Cách tính lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2017
Hầu hết công chức có thể thay bằng robot
Sắp hết thời công chức ngồi phòng lạnh ‘hành doanh nghiệp’?
Từ 1/5, tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng
TPHCM chỉ có 78 cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ