cầu vượt
Có những quy định chỉ để cho có!
TPHCM: Xây 2 cầu vượt vào sân bay Tân Sơn Nhất
TPHCM: Cầu vượt bộ hành ngốn hàng trăm tỷ rồi bỏ không?