bộ gtvt
Trạm thu phí Cai Lậy sẽ không dời về vị trí đường tránh
Thủ tướng yêu cầu thận trọng với quy hoạch khu vực ga Hà Nội
Bộ GTVT đã nhận được đồ án quy hoạch khu vực ga Hà Nội
TS Lê Đăng Doanh: Áp đặt lợi nhuận BOT là ‘trấn lột’
Bất cập của BOT đang ảnh hưởng lớn đến người nghèo
Điều kiện kinh doanh – ‘rừng đinh’ dưới bánh ô tô
100% dự án BT và BOT giao thông được chỉ định thầu vì ‘chỉ có một nhà đầu tư tham gia’
Bất cập BOT giao thông: Sẽ điều chỉnh giá và minh bạch thu phí
Bộ Giao thông Vận tải nói gì về vị trí đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy?
Sau thanh tra, BOT Phú Gia – Phước Tượng giảm thời gian thu phí từ 19 năm còn 8 năm
Thêm một trạm thu phí BOT giảm giá vé qua trạm cho người dân địa phương
Trạm BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí sau hơn 1 tuần xả trạm
Bộ Giao thông phải chịu trách nhiệm khi các trạm BOT đặt sai vị trí, giá phí quá cao
Sẽ không thay đổi vị trí trạm thu phí BOT Cai Lậy
Giảm phí qua trạm BOT Cai Lậy: ‘Vẫn chưa thuyết phục’
Bộ Giao thông quyết định giảm phí BOT Cai Lậy
Trong tháng 9, Bộ Giao thông sẽ giải quyết bức xúc về trạm thu phí Cai Lậy
Giảm giá phí, nhiều trạm BOT vẫn có lãi
Chuẩn bị đầu tư đường vành đai 3
Bộ GTVT sẽ xem lại mức phí nơi tài xế nhét tiền lẻ vào chai nhựa