118 tỷ usd
Năm 2016, doanh thu bán lẻ đã lên tới gần 118 tỷ USD