Ẩm thực - Du lịch
Về ngửi lại mùi rơm đốt đồng
Lãng đãng những cung bậc hoàng hôn Yangon
Thăn lưng ‘sư phụ’ ngon ba chê
Sapa dưới những dấu giày
Chủ nhà hàng Hạ Châu: tự học để sáng tạo
Ngư phủ mè vinh trên sông Trường Tiền
Ai có về bên bến sông Sadarghat
Cá leo hết còn lạy ông tôi ở ruộng này
Đồng hồ mặt trời ở Hồng thành
Của sếu và người: năn bộp
Trở lại Moscow!
‘Vân, Kiều’ mùa sướt mướt mưa
Su Tong Pae, chuyện chiếc cầu đã gãy
Nét Mona Lisa chốn cửa thiền Mạch Tích Sơn
Nỗi niềm nước nổi
Mắm lóc chiên ăn với cà bóp
Dawei mưa u nhã bên bóng Phật
Mắm cà xỉu, sinh vật huyền bí
Rạng rỡ rêu phong Kalimpong
Cồn Sơn lo đón trại ‘Aventure d’experience’